Extra werken eigen aan kelderbouw

Bij het plaatsen van kelders horen heel wat andere werken die wij ook, al dan niet in onderaanneming, kunnen aanbieden.

Door onze jarenlange samenwerking met bepaalde onderaannemers kunnen wij u een totaalpakket aanbieden vanaf ‘de eerste spadesteek’ tot en met de plaatsing van de afdekplaat op de kelder.

Op plaatsen waar niet in een open bouwput kan gewerkt worden, kunnen wij ook berlinerwanden, secanspalenwanden en onderschoeiingen aanbieden. Uiteraard behoort ook droogzuiging tot de mogelijkheden.

Droogzuiging: Droogzuiging zorgt voor een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand tot de funderingen en constructies zijn geplaatst.  Hiervoor werken wij steeds samen met gespecialiseerde aannemers.

Grondwerken: Het grondwerk kunnen wij uitvoeren in samenwerking met onze vaste grondwerker.

Onderschoeiingen:
P9030061 kelder met berlinerwand en onderschoeiing
Indien de funderingen van aanpalende woningen niet voldoende diep zijn aangezet, moeten de bestaande funderingen met beton ondergoten worden tot ca. 40 cm onder de uitgraving van de nieuwe kelder.

Berlinerwand: Indien de voorgevel van de kelder tegen het voetpad ligt of gevels tegen de tuin van de buren, wordt het inkalven (van het voetpad, tuin, nutsleidingen, …) voorkomen door het plaatsen van een Berlinerwand.  Deze wand bestaat uit in de grond geboorde profielen (ca. 6 m diep) met een tussenafstand van 1.5 m.  Nadat de profielen geboord zijn, worden tussen de HEB-profielen predallen geschoven die als verloren bekisting dienen.

Secanspalenwand:
P9270126 foto 4 Berlinerw en secansp
Indien de bouwput zich vlak naast een bestaand gebouw bevindt waarbij de funderingen zich minder diep bevinden dan van de nieuwbouw, kan een secanspalenwand een oplossing zijn.  Hierbij worden palen naast het te stutten gebouw geboord en gestabiliseerd door middel van grondankers.